Brieven

Op deze pagina publiceren wij de brieven die aan u als ouders/verzorgers verzonden zijn.

Datum Klas Onderwerp
18-01-2023 Leerjaar 3 Brief ouders lj.3 Eye Filmmuseum
18-01-2023 Leerjaar 3 Brief ouders lj.3 Stap op de Rode Loper
10-01-2023 Leerjaar 4 Brief informatie vervolgopleidingen
08-01-2023 Alle leerjaren Lesrooster vanaf 9.1.2023
23-12-2022 Leerjaar 1 en 2 Fijne vakantie gewenst
16-12-2022 Leerjaar 2 Brief activiteitenweek lj. 2
16-12-2022 Leerjaar 1 Brief activiteitenweek lj. 1
16-12-2022 Leerjaar 1 Brief meesters- en juffendag 2023
14-12-2022 Leerjaar 4 Brief ouders lj.4 Culinaire safari 2023
09-12-2022 Horeca lj. 4 Informatie over de kerstdiners
02-12-2022 Leerjaar 2 Brief ouderavond lj. 2 op 13 december
02-12-2022 Leerjaar 1 Brief ouderavond lj. 1 op 13 december
30-11-2022 Leerjaar 3 Brief ouderavond lj. 3 op 13 december
29-11-2022 Leerjaar 1 en 2 Brief december
23-11-2022 Leerjaar 1 en 2 Brief schoolfeest lj. 1 & 2 op 30 november
22-11-2022 Klassen C3A, C3C, C3D en C3E Brief Happyles lesprogramma
8-11-2022 Leerjaar 3 Brief schoolfeest lj. 3 op 24 november
8-11-2022 Alle leerjaren Informatiebrief Sinterklaas en Kerst 2022
8-11-2022 Alle leerjaren Sinterklaas bestelling 2022
8-11-2022 Alle leerjaren Kerst bestelling 2022
8-11-2022 Alle leerjaren Kerst thuis diner 2022
31-10-2022 Alle leerjaren Lesuitval
12-10-2022 Leerjaar 4 Brief informatieavond leerjaar 4
12-10-2022 Alle leerjaren Brief onderzoek ouderbetrokkenheid
2-10-2022 Alle leerjaren Brief huiswerkklas
30-9-2022 Alle leerjaren Brief lunchen en dineren op onze school
30-9-2022 Alle leerjaren Folder lunchen en dineren op onze school
30-9-2022 Alle leerjaren Menukaart, geldig tot de herfstvakantie 2022
19-9-2022 Alle leerjaren Brief komst schoolfotograaf op 7.10.2022
16-9-2022 Leerjaar 2 Brief kennismakingsavond lj. 2 op 27.9.2022
16-9-2022 Leerjaar 4 Brief open dag ROC van Amsterdam
8-9-2022 Leerjaar 1 Brief uitnodiging informatieavond lj. 1 op 13.9.2022
5-9-2022 Leerjaar 4 Brief uitnodiging kennismakingsavond lj. 4 op 19.9.2022
2-9-2022 Leerjaren 2,3,4 Brief nieuwe afspraken lj. 2, 3 en 4
1-9-2022 Leerjaar 3 Brief uitnodiging kennismakingsavond lj. 3 op 15.9.2022
30-8-2022 Leerjaren 3 & 4 Brief uitnodiging TOP klas gastheer- en gastvrouwschap
30-8-2022 Leerjaren 3 & 4 Informatieboekje TOP klas gastheer- en gastvrouwschap
29-8-2022 Leerjaar 1 Brief schoolkamp C1A, C1D en C1E
29-8-2022 Leerjaar 1 Brief schoolkamp C1B, C1C, C1G en C1H
29-8-2022 Leerjaar 1 Brief intoductieweek 2022 leerjaar 1
aug 2022 Alle klassen Brief inzake toestemming gebruik beeldmateriaal
11-7-2022 Huidige klas 1 t/m 3 en nieuwe eerstejaars Eerste schooldag 2022/2023