Gemengde leerweg

Sinds 2018 bieden we ook de gemengde leerweg aan. Dit is een programma met theorievakken op mavo niveau en praktijkvakken. De gemengde leerweg is een van de vijf leerwegen in het Nederlandse vmbo. Het verschil tussen vmbo theoretisch en vmbo gemengde leerweg is dat bij de gemengde leerweg, leerlingen over het algemeen één Algemeen Vormend Onderwijs (AVO)
vak minder volgen dan bij de theoretische leerweg. In plaats daarvan krijgen ze vier uur beroepsgericht onderwijs. Hubertus & Berkhoff heeft als profiel Horeca, Bakken en Recreatie (HBR). Voor de gemengde leerweg kan er alleen examen gedaan worden in de modulen Gastheerschap en Keuken. Voor de gemengde leerweg bieden wij de mogelijkheid om in het vierde jaar af te sluiten met een Anglia examen. Er is gekozen om de volgende avo-vakken in de bovenbouw van de gemengde leerweg aan te bieden: Duits, Engels, wiskunde, economie, Nederlands en Lichamelijke Opvoeding 2.