Regels inschrijving

De Hubertus & Berkhoff is een vmbo vakschool voor Horeca, Brood & Banket en Recreatie en staat in de Amsterdamse kernprocedure ook als zodanig vermeld. Om je bij ons te kunnen aanmelden is een basisschooladvies vmbo-b of hoger nodig. Alle aangemelde leerlingen krijgen een motivatiegesprek. De uitslag van dit gesprek in combinatie met het schooladvies, bepaalt of een leerling geplaatst kan worden.

Inschrijven is mogelijk van maandag 6 t/m donderdag 16 maart 2023, 12.00 uur. Het aanmelden bij een middelbare school gaat digitaal. Er is een online systeem met digitale aanmeldingsformulieren en keuzelijsten. Uiterlijk 3 maart ontvang je via je basisschool een mail met de aanmeldingsformulieren en keuzelijsten. Lees voor meer informatie ook nog even de brief die je van het OSVO krijgt met het 6-stappenplan of kijk op www.schoolkeuze020.nl. Ook is er een Servicedesk Digitaal Aanmelden voor vragen en uitleg over het online aanmelden: servicedesk.ouders@elkadam.nl.

Als je het lastig vindt om je digitaal aan te melden, vraag dan hulp aan je meester of juf van de basisschool. Natuurlijk kun je ons ook even bellen. Wellicht kunnen wij je op weg helpen. Je kunt ons bereiken op: (020) 579 71 90.

Woon je niet in Amsterdam en/of valt jouw basisschool niet onder de Amsterdamse kernprocedure? Dan krijg je van je basisschool geen gepersonaliseerd aanmeldformulier (een persoonlijk formulier met je naam erop). Check via de Servicedesk Digitaal Aanmelden hoe jij je online kunt aanmelden: servicedesk.ouders@elkadam.nl.

Onze school houdt zich aan de regels van de Amsterdamse kernprocedure, de centrale loting & matching.
Vanaf 8 april kunt u ter bevestiging in MEPS zien of uw kind is geplaatst op de
Hubertus & Berkhoff. U ontvangt daarover ook schriftelijk bericht.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen via mail met:
mevr. D. Kuipers, d.kuipers@hubertusberkhoff.vova.nl,
mevr. B. van Vlokhoven, b.vanvlokhoven@hubertusberkhoff.vova.nl of
mevr. A. Kap, a.kap@hubertusberkhoff.vova.nl.
Telefonisch contact opnemen kan via: (020) 579 71 90.

Wil je graag extra uitleg over de aanmeldprocedure? De Gemeente Amsterdam legt op schoolkeuze020.nl nog eens stap voor stap de aanmeldprocedure uit.