Onze visie

De Hubertus & Berkhoff is een onderwijsinstelling voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs in Amsterdam. De school is onderdeel van een maatschappij, waarin mensen samen leven, werken en groeien. De school bereidt leerlingen voor om te kunnen deelnemen aan deze samenleving.

De Culinaire Vakschool:
Onze school is ontstaan uit de twee gerenommeerde en gewaardeerde onderwijsinstituten: de Hubertus Vakschool en De Berkhoff, waarin leerlingen sinds jaar en dag hebben kunnen leren bakken, koken en serveren. Door gedurende de schoolloopbaan continu aandacht te besteden aan de vaardigheden die bij deze beroepsprofielen horen, streeft De Culinaire Vakschool ernaar betekenisvol onderwijs aan te bieden met het accent op het ambacht! Een belangrijk onderdeel daarvan is de verbinding met het bedrijfsleven.

De school waar iedereen leert:
Doordat mensen leren en zich ontwikkelen, verandert de maatschappij. Ook binnen de Hubertus & Berkhoff leren en groeien de leerlingen en docenten samen in die alsmaar veranderende omgeving. Leerlingen halen het beste uit zichzelf en uit elkaar om zo hun weg te vinden naar een vervolgopleiding. Docenten bewaken het leerproces, houden rekening met de verschillen tussen leerlingen en blijven hun pedagogische en didactisch handelen ontwikkelen.

De school waarin jij je thuis voelt:
Onderwijs en leren is pas mogelijk wanneer men elkaar met respect behandelt, wanneer er aandacht is voor elkaar en men zich prettig voelt. Binnen de Hubertus & Berkhoff zijn leerlingen, ouders, docenten en het ondersteunend personeel betrokken, om te zorgen voor een positief en veilig schoolklimaat voor iedereen.

Schoolplan

Het schoolplan geeft aan bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met het onderwijs op deze school en hoe we dat vorm zullen geven. Welke keuzes we voor de schoolplanperiode 2018-2022 op onze school hebben gemaakt, leest u in onderstaand document:

Bekijk ook het filmpje waarin ons schoolplan wordt uitgelegd.