TTO

Grenzen verleggen met tweetalig onderwijs (TTO)

Bij de Hubertus & Berkhoff kun je de tweetalige vmbo-opleiding (TTO) voor de kaderberoepsgerichte leerweg volgen. Als je hiervoor kiest, is de voertaal bij een aantal vakken Engels. De nadruk ligt op een goede spreek- en luistervaardigheid. Leerlingen die de opleiding met succes afronden, kunnen vervolgens gemakkelijk doorstromen in een groot aantal Engelstalige opleidingen van het mbo.

De leerlingen in de tweetalige klassen worden begeleid door een native English speaker en door een vaste groep docenten die hiervoor scholing hebben gehad. Spelenderwijs leren de TTO-leerlingen om te gaan met gasten, gids te zijn voor toeristen, en hun tweetalige weg te vinden in alle aangeboden vakken. Met Engelstalige internetvrienden kunnen de leerlingen hun taalvaardigheid in de praktijk oefenen.

Natuurlijk letten we er als school op dat het onderwijs in het Engels niet ten koste gaat van het Nederlands. Alle TTO-leerlingen doen het gewone Nederlandse eindexamen. Dat is verplicht. Als je de TTO-opleiding volgt, dan krijg je voor Engels een extra certificaat, het Anglia certificaat. In de bovenbouw wordt het Anglia-examen afgenomen. Dit internationale examen wordt vanuit Engeland gecoördineerd. Het betreft hier een examen grammatica (dat je in de 3e klas doet) en een mondeling examen (dat je in de 4e klas doet). Het Anglia-examen wordt op een aantal niveaus aangeboden en is vergelijkbaar met het Engels op mavo, havo en vwo-niveau.

In het vierde jaar krijgen de leerlingen een Engelse week op school dat wordt afgesloten met een Engels diner voor ouders en genodigden. Leerlingen die dit willen, kunnen in februari een week naar Engeland. Ze komen dan bij gastgezinnen in huis. Dat is natuurlijk een prachtige afsluiting na vier jaar tweetalig onderwijs.

Meer informatie

Bekijk hier een filmpje over onze TTO-opleiding.

Kijk ook regelmatig onder het kopje Nieuws op onze website om te zien welke activiteiten wij met onze TTO-klassen ondernemen.

Wil je meer weten over TTO, kijk dan eens op de website www.ikkiestto.nl.