Vakken en afkorting

stvstudievaardighedenlo2lichamelijke opvoeding 2ondnondernemen

Afkorting Betekenis
ne Nederlands
en Engels
du Duits
fa Frans
wi wiskunde
ec economie
re rekenen
ict computerles
m&n mens en natuur
m&m mens en maatschappij
kv1 handvaardigheid/tekenen
kok koken
bak bakken
ser serveren klas 2
ml mentorles
r&w Rots en water / Sociale vaardigheden
stl steunles Nederlands/rekenen
lo lichamelijke opvoeding
lob loopbaanoriëntatie en begeleiding
ma maatschappijleer
rec recreatie
dra drama
ondn ondernemen
bakk bakken (klas 3)
pser serveren (klas 3)
tser theorie serveren (klas 3)
rec recreatie (klas 3)
pkeu keuken (klas 3)
tkeu theorie keuken (klas 3)
pser gastheerschap specialisatie (klas 4)
tser theorie gastheerschap (klas 4)
pbak brood & banket specialisatie (klas 4)
tbak theorie brood & banket specialisatie (klas 4)
pkeu keuken specialisatie (klas 4)
tkeu theorie keuken specialisatie (klas 4)
ondn ondernemen (klas 4)