Menu

volgende paginavorige paginaSchoolgids

 23/35 

6. Veiligheid

Wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat wij een veilige school zijn. Geweld en gescheld wordt niet getolereerd. Iedere school van het VOvA heeft een docent die speciaal de veiligheid en de nodige acties daarbij op school als taak heeft.

Onze veiligheidscoƶrdinatoren zijn: 
Dhr. R. van Wellr.well@hubertusberkhoff.vova.nl

Veilig in en om school
Wij werken samen met instellingen in Amsterdam. Over de veiligheid zijn afspraken vastgelegd in een zogeheten veiligheidsconvenant. De afspraken zijn:

  • Scholen hanteren dezelfde strenge regels rond veiligheid, agressie en geweld.
  • Elke school heeft een vertrouwenspersoon voor geweldssituaties.
  • Incidenten zoals diefstal, vernieling, discriminatie en vechtpartijen registreren we.

Afhankelijk van de ernst van het incident melden we dit aan de politie.

  • Vandalisme, (seksuele) intimidatie, discriminatie, bedreiging en crimineel gedrag zijn verboden.
  • Wapens, (zak-)messen, stokken, puntige scharen en dergelijke zijn verboden.
  • Scholen kunnen, indien noodzakelijk, kluisjes openen.
  • Bij overtreding van de veiligheidsregels van de school of de regels van de openbare orde in/rond de school, informeren we - indien nodig - de politie. Afhankelijk van de ernst van de begane overtreding komt de politie naar school.
  • Straffen worden snel opgelegd.
  • De schoolleiding kan in samenwerking met de veiligheidscoƶrdinator en in aanwezigheid van de politie, op onverwachte momenten een onderzoek naar wapenbezit onder leerlingen doen. Kluisjes, tassen, fietstassen en buddyseats van brom-/snorfietsen en scooters kunnen altijd door ons worden gecontroleerd.

Inschakelen politie
De buurtregisseur komt regelmatig op school. Bij ernstige gevallen wordt onmiddellijk de politie ingeschakeld. Indien leerlingen zich schuldig maken aan incidenten zoals diefstal, geweld en bedreiging zal de directie het schorsingsbeleid in werking stellen en eventueel melding maken bij de politie.

Gedrags- en veiligheidsprotocol