Menu

volgende paginavorige paginaSchoolgids

 21/35 

5.2 Verzuimregels

Afwezigheid
Dagelijkse informatie en roosterwijzigingen vind je in Magister. Kijk hierop geregeld op.

Als je onverwacht niet naar school kunt, moeten je ouders dit voor 08.45 uur telefonisch melden. Gebeurt dit niet, dan wordt de absentie als ongeoorloofd verzuim beschouwd. Zodra je weer op school komt, heb je een absentiebrief van thuis bij je voor de administratie. Bij onnodig vaak verzuim wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Als je in de loop van de dag de school moet verlaten, meld je je af bij de conciërge of de schoolleiding. Alleen zij kunnen toestemming geven de school te verlaten.

Te laat
Als je te laat komt, haal je een te-laat-kom-briefje bij de balie op de begane grond. Zonder dat briefje word je niet tot de les toegelaten. Kom je vaker te laat dan zullen er passende maatregelen worden getroffen. Leerlingen die zich “vergeten” te melden, worden door de conciërge/verzuim coördinator eenmalig aangesproken.

Ziekte
Ben je verhinderd wegens ziekte dan gelden dezelfde regels als bij afwezigheid. Word je ziek tijdens schooltijd, dan meld je je af bij de administratie. Niemand verlaat de school zonder toestemming als hij ziek is. Afspraken met doktoren, fysiotherapeuten, ziekenhuis e.d. moet je zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen. Dit geldt zeker voor regelmatig terugkerende afspraken. Indien een ziekte langere tijd duurt, is het verstandig contact op te nemen met je mentor, zodat eventuele achterstanden tijdig kunnen worden weggewerkt.

Uit de les verwijderd
Als je, om wat voor reden dan ook, uit de les wordt verwijderd, verlaat je onmiddellijk het lokaal en meld je je altijd bij de verzuimcoördinator (begane grond, tegenover de administratie). Daar kun je je verhaal kwijt. In geen geval ga je in discussie met je docent over de verwijdering en verlaat je het lokaal rustig. Na afloop van de les ga je weer terug naar je docent om het meningsverschil te bespreken. Dan maak je een vervolg afspraak met deze docent. Indien je niet terugkomt bij je docent, zal deze dit melden bij de verzuimcoördinator. Ook indien je je niet aan de gemaakte afspraken houdt. De verzuimcoördinator zal, na overleg met de schoolleiding, gepaste maatregelen treffen.

Gedrags- en veiligheidsprotocol