Menu

volgende paginavorige paginaSchoolgids

 15/35 

3.7 Toestemming foto- en beeldmateriaal

Binnen de ontwikkelingen van het hedendaagse onderwijs kunnen foto’s en video-opnames gemaakt worden ten behoeve van het verbeteren van de onderwijsleersituatie. Foto’s en video’s kunnen echter ook gebruikt worden voor publicatie op onze website, voor de wervingscampagne, in onze brochures, de schoolgids etc.

Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw zoon of dochter herkenbaar op beeldmateriaal van onze school te zien is, dan vragen wij u dit uiterlijk 1 oktober 2016 kenbaar te maken bij dhr. Bosch. U ontvangt hierover aan het begin van het schooljaar een brief.