Menu

volgende paginavorige paginaSchoolgids

 12/35 

3.4 Schoolregels

De basisregels
Door je in te schrijven als leerling krijg je rechten (goed onderwijs, goede begeleiding) maar ook plichten (regels naleven, je best doen). Onze schoolafspraken zijn er om te zorgen dat iedereen met plezier naar school gaat en dat we met elkaar omgaan in een positieve sfeer. De schoolregels zijn heel simpel:

 1. Ik accepteer de ander en discrimineer niet.
 2. Ik scheld niet en doe niet mee aan uitlachen of roddelen.
 3. Ik blijf van anderen en van de spullen van een ander af.
 4. Als iemand mij hindert, vraag ik haar of hem daarmee te stoppen.
 5. Als dat niet helpt, vraag ik een leraar om hulp.
 6. Als er ruzie is, speel ik niet voor eigen rechter.
 7. Ik bedreig niet, ik neem geen wapens of drugs mee.
 8. Ik gebruik binnen en buiten school geen geweld.
 9. Ik gebruik mijn mobiele telefoon en andere opname apparatuur niet in de school. Behalve in de kantine en op het dakterras.
 10. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden.

Schoolafspraken

 • Eten en drinken doe je in de kantine/ dakterras.
 • Kauwgom en ernergydranken zijn verboden in de gehele school. Dus ook op het dakterras!
 • Van alle leerlingen wordt verwacht dat zij respect hebben voor de ander en een positieve leer- en werkhouding aannemen. Samenwerken met andere leerlingen en docenten vinden wij belangrijk
 • Elke leerling kan, gedurende een volgens rooster aangegeven tijd, belast worden met opruimwerkzaamheden na de pauzes. Het betreft enkele keren per schooljaar.
 • Wij zijn een rookvrije school.
 • De school is niet verantwoordelijk voor je eigendom. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor. Gevallen van diefstal, verlies of beschadigingen meld je bij de conciërge of je mentor. Laat geen geld of waardevolle voorwerpen onbeheerd achter in jassen of tassen.
 • De schoolleiding houdt zich het recht voor gedurende het schooljaar het lesrooster te wijzigen. In beginsel dient de leerling van 07.45 - 16.15 uur beschikbaar te zijn voor het volgen van de lessen. Met uitzondering van diner dagen.
 • Je telefoon (en camera) is uit in de school. Alleen in de kantines en op het dakterras mag je de telefoon gebruiken, tijdens de pauzes.
 • We praten Nederlands en we schelden niet.
 • Je hebt alles bij je wat je nodig hebt voor de les.
 • We gaan respectvol met elkaar en elkaars spullen om.
 • Petten en mutsen draag je buiten.
 • Je kleedt je gepast (ondergoed is niet zichtbaar).
 • Je bent alleen onder begeleiding in het lokaal.
 • Als de bel gaat, blijf je zitten; de bel is bedoeld voor docenten.
 • In het lokaal is je jas uit.
 • In de gangen en in de les geen koptelefoons/oordopjes.
 • Niet in de gangen of wc’s rondhangen.
 • Je volgt de aanwijzingen van het personeel altijd op.

Advies Als apart punt willen we adviseren om geen energydranken te drinken. We merken dat veel kinderen daar erg onrustig en hyperactief van worden met alle gevolgen van dien!

Hygiëne
Een school die mensen opleidt voor beroepen die met voedsel te maken hebben, moet aandacht besteden aan hygiëne. Wij stellen dus eisen aan de leerlingen en aan het personeel. Van de leerlingen mogen we verwachten dat zij de hygiëne-eisen zullen opvolgen en van het personeel verwachten wij een juiste en heldere controle van deze hygiëne-eisen. Zorg voor de hygiëne moet voor de leerlingen een natuurlijke instelling zijn en/of worden.
Wij zijn op onze school gehouden aan de hygiënecode voor de Bakkerij en Horeca: de zogenaamde HACCP.

Dit houdt voor onze school het volgende in:

 • Gebruik van schone, gestreken en verzorgde vakkleding.
 • Het dragen van sieraden (kettingen, piercings, armbanden, ringen, oorbellen, broches en dergelijke) is tijdens de praktijklessen niet toegestaan.
 • Tijdens praktijklessen dienen lange haren niet zichtbaar te zijn.
 • Opzichtige make up is verboden in de keukens, bakkerijen, Grand Café en restaurants.
 • Nagellak en kunstnagels zijn in de praktijklessen niet toegestaan.
 • In de pauzes mag er niet in praktijkkleding buiten de school worden gepauzeerd.
 • Een hoofddoek is toegestaan i.v.m. religieuze overtuiging, mits de hygiëne en veiligheid dat toelaat. Dus geen synthetisch materiaal. In de keukens en bakkerijen is het verboden om met synthetisch materiaal het hoofd te bedekken. Dat is levensgevaarlijk omdat het zeer brandbaar is. Een niet brandbare onderdoek is toegestaan met daaroverheen de koks- en/of bakkersmuts.

In elke praktijkruimte hangen de praktijkregels.

Regeling gymkleding
Voor gym/zwemkleding is op onze school geen uniforme kleding voorgeschreven. Een handdoek wel, want douchen is verplicht. Tijdens de gymlessen, dienen sportschoenen te worden gedragen (niet waarmee buiten wordt gelopen), slechts sportschoenen met witte en of naturelkleurige zolen zijn toegestaan. Tevens ben je in het bezit van degelijke gymkleding!

De puntjes op de i
Eigenlijk is daarmee het belangrijkste gezegd. Maar ‘voor de goede orde’, zoals dat heet, volgen hier de puntjes op de i. Lees het volgende aandachtig door, want het excuus ‘dat wist ik niet’ zal niet worden geaccepteerd.
De school verwacht dat je afspraken nakomt en school- en huiswerk goed verzorgt.

Op school is het bezit, gebruik of onder invloed verkeren van verdovende dan wel geestverruimende middelen en/of alcoholhoudende drank, onder welke naam of vorm dan ook, ten strengste verboden. Het leidt tot directe schorsing en voordracht bij de directie tot definitieve verwijdering van de opleiding. Dit geldt ook voor messen en andere voorwerpen die naar het oordeel van de schoolleiding als wapen moeten worden opgevat.
De leerlingen dragen er zorg voor dat lokalen, gangen, meubels en andere inventaris door hun toedoen geen schade lijden. Hieronder wordt ook verstaan het beschrijven of bekladden van tafels, stoelen, muren enzovoort. Leerlingen die schade aan eigendommen van de school veroorzaken, moeten dit zo spoedig mogelijk aan de mentor berichten. De leerling of zijn ouders kunnen voor de schade aansprakelijk worden gesteld. Opzettelijk toegebrachte schade, vernieling of bekladding kan leiden tot onmiddellijke en definitieve verwijdering.

In de pauzes zijn leerlingen van klas 1 en 2 in de kantine of op het dakterras en niet in gangen of klaslokalen. De gangen en trapportalen zijn niet bedoeld om te eten of te drinken.

Ben je klaar met je les dan ga je direct naar huis. Blijf niet rondom de school hangen.

 • Bewaar dingen van waarde in een locker.
 • Zet fietsen, brommers en scooters goed op slot. Fietsen kunnen in de stalling. Brommers en scooters moeten vanwege brandgevaar buiten blijven. Het is raadzaam, als je van ver komt, om het openbaar vervoer te nemen.
 • Je draagt geen chador (gezicht bedekkende sluier) petje en/of muts waardoor je gezicht niet goed te zien is. Dit is verboden op onze school. Voor onze docenten is het namelijk lastig lesgeven wanneer ze van leerlingen het gezicht niet kunnen zien.
 • Een hoofddoek is toegestaan i.v.m. religieuze overtuiging, mits de hygiëne en veiligheid dat toelaat. Dus geen synthetisch materiaal. In de keukens en bakkerijen is het verboden om met synthetisch materiaal het hoofd te bedekken. Dat is levensgevaarlijk omdat het zeer brandbaar is. Een niet brandbare onderdoek is toegestaan met daaroverheen de koks- en/of bakkersmuts.

De lift
Zonder toestemming mag je de lift niet gebruiken. Heb je een (tijdelijke) blessure of een handicap, neem dan contact op met de teamleiders voor toestemming.

De schoolafspraken en de schoolregels die in de klassen en gangen hangen, dienen ten alle tijde opgevolgd te worden door alle leerlingen.
In het anti-pestcontract, veiligheidsprotocol en het gedragsprotocol staan nog een aantal afspraken. Verder zijn er schoolregels specifiek voor op de gangen en in de klassen. Deze kun je lezen op de borden op school en in de klas.

Gedrags- en veiligheidsprotocol